Een conclusie over de optimale schaal van Nederlandse ziekenhuizen kan (nog) niet getrokken worden. Dit blijkt uit de reactie van Marc Pomp en Jan-Peter Heida op het ESB artikel van Van Hulst en Blank die stellen dat de optimale schaal is bereikt.

In mei 2017 publiceerden Bart van Hulst en Jos Blank (hierna HB) het artikel “Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen”. Hierop reageerden wij, Marc Pomp en Jan-Peter Heida met de reactie “Conclusie over optimale schaal kan niet getrokken worden”. HB hebben daar een naschrift bij geschreven, getiteld “Nederlandse ziekenhuizen toch echt te groot”. Onze reactie en het naschrift worden beiden gepubliceerd in de ESB van 21 december 2017 (online gepubliceerd op 6 december 2017).

HB concluderen dat Nederlandse ziekenhuizen te groot zijn voor verdere schaalvoordelen. Op basis van een regressieanalyse van studies naar schaalvoordelen stellen zij dat 320 bedden een optimale schaal is. Aangezien de meeste Nederlandse ziekenhuizen groter zijn, zouden meer ziekenhuisfusies geen schaalvoordelen opleveren.

In onze reactie op hun artikel stellen wij dat de conclusie niet getrokken kan worden. De gemiddelde omvang van de ziekenhuizen in de achterliggende studies is kleiner dan het gemiddelde Nederlandse ziekenhuis. Bovendien is niet afdoende gecorrigeerd voor patiëntkenmerken, en is er geen rekening gehouden met kwaliteit van zorg. Met schaal van een ziekenhuis verandert meer dan alleen het aantal bedden.

Niet parametrische studies wijzen bovendien op onbenutte schaalvoordelen bij grote ziekenhuizen. En tot slot kan het gebruik in een meta-analyse van de gemiddelde ziekenhuisomvang resulteren in een onderschatting van de optimale schaal.

In hun naschrift op onze reactie stellen HB dat onze redenering niet correct is. Wij zijn het met hun naschrift niet eens, klik hier voor onze reactie daarop. Volgens ons kan op basis van het in het artikel gepresenteerde onderzoek niet worden geconcludeerd dat Nederlandse ziekenhuizen te groot zijn.  

Downloads en links

Geschreven door