Spoedeisende zorg is belangrijk voor patiënten en maakt een fors deel uit van de zorg van ziekenhuizen. De NVZ heeft onderzoek laten doen naar de samenhang van acute zorg met de rest van het ziekenhuis.

Twynstra Gudde heeft samen met SiRM in opdracht van NVZ een studie gedaan naar het belang van de spoedeisende hulp voor een ziekenhuis. SiRM heeft de kwantitatieve analyse op basis van het DIS uitgevoerd.

Downloads en links

Geschreven door