Geen woorden maar daden in Rotterdam

Meerkosten van Fair Practice Code bij Rotterdamse culturele instellingen

De gemeente Rotterdam hecht een groot belang aan fatsoenlijk belonen in de culturele sector. In tegenstelling tot andere overheden onderschrijft Rotterdam niet alleen de Fair Practice Code, maar stelt de gemeente ook een bedrag van 2,75 miljoen euro beschikbaar voor de invoering fair pay bij instellingen in het Cultuurplan 2021-2024. De middelen worden ingezet bij instellingen met de grootste beloningsachterstand.

Op verzoek van de gemeente heeft SiRM eerst de meerkosten van de invoering van Fair Practice Code bij Rotterdamse culturele instellingen in kaart gebracht. Het gaat in totaal om een bedrag van 7,2 miljoen euro, dat voor ruim de helft bestaat uit de kosten van een tekortschietende beloning en voor krap de helft uit de kosten van onbetaald structureel overwerk. De meerkosten van fair pay zijn gemiddeld relatief hoog bij kleinere instellingen en relatief laag bij grotere instellingen.

Op basis van de meerkosten heeft SiRM een generieke subsidiesystematiek voor fair pay opgesteld voor instellingen in het Cultuurplan 2021-2024, die berust op een procentuele opslag op de basissubsidie op basis van de relatieve meerkosten. De culturele instellingen ontvangen een compensatie voor de meerkosten voor fair pay, rekening houdend met het financieringsaandeel van de gemeente Rotterdam.

Downloads en links