Gevolgen Fair Practice Code voor culturele sector

SiRM heeft de afgelopen jaren veel onderzoeks- en advieswerk verricht op het terrein van eerlijke beloning in de culturele en creatieve sector. De Raad voor Cultuur heeft SiRM daarom gevraagd om een briefadvies op te stellen over de gevolgen van de Fair Practice Code in de sector.

Het briefadvies behandelt achtereenvolgens:

  • de financiële gevolgen van de Fair Practice Code bij instellingen met een meerjarige subsidie van het Rijk of de cultuurfondsen van het Rijk
  • de kosten van de indexatie van de lonen en salarissen bij deze instellingen
  • de gevolgen van sociale en fiscale wetgeving
  • de meerkosten van de Fair Practice in de drie grote steden.

Op 4 juni heeft de Raad voor Cultuur zijn adviezen gepubliceerd over de toekenning van meerjarige rijkssubsidies aan culturele instellingen. Dit jaar in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Zoals altijd doen deze adviezen veel stof opwaaien.

Om in aanmerking te komen voor een meerjarige subsidie, dienen de aanvragende instellingen de Fair Practice Code te onderschrijven en in de nieuwe subsidieperiode toe te passen. De Fair Practice Code is een initiatief vanuit de culturele en creatieve sector om onder meer te komen tot een eerlijke beloning van alle werkenden – werknemers en zzp’ers – in de sector.

Downloads en links