SiRM heeft voor Elsevier de kwaliteitsindicatoren van klinieken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzamelt, in kaart gebracht. Hiermee is voor het eerste inzicht gegeven in de prestatie van klinieken – voor zover die indicatoren hebben aangeleverd.

SiRM ondersteunt Elsevier bij haar onderzoek naar de kwaliteitsindicatoren van Nederlandse zelfstandige behandelcentra, privéklinieken en diagnostische centra, kortweg klinieken. Voor het onderzoek zijn ruim 60 indicatoren geselecteerd die gebruikt worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor haar toezicht.

Verschillende indicatoren worden gecombineerd tot samengestelde indicatoren. De indicatoren worden eerst geschaald naar een uniforme schaal (z-score) en worden daarna gewogen bij elkaar opgeteld. De score van een kliniek wordt uitgedrukt in één tot vier bollen. De bollen bevatten geen waardeoordeel ‘goed’ of ‘slecht’ van SiRM, maar geven aan hoe de kliniek scoort op de geselecteerde indicatoren vergeleken met het gemiddelde in Nederland waarbij één en twee bollen onder gemiddeld, en drie of vier bollen boven gemiddeld is.

De database van IGZ bevat 428 klinieken. Voor 257 klinieken konden we op basis van de ingevulde gegevens bepalen welke behandelingen zij uitvoeren. Zij zijn meegenomen in de analyse. In verschillende stappen in de berekening vallen nog een aantal klinieken af omdat ze niet voldoende gegevens hebben ingevuld of in totaal minder dan 100 patiënten behandelen. Uiteindelijk is de score voor 217 klinieken berekend.

We hebben 10 verschillende behandelingen geanalyseerd. Deze behandelingen worden allen geleverd door ten minste negen klinieken. In de database van IGZ zijn ook indicatoren voor diagnostische centra opgenomen. Die zijn door ons niet meegenomen in de analyse.

Sommige klinieken leveren meerdere behandelingen. We startten de analyse met 471 kliniek-behandeling combinaties. Uiteindelijk is voor 405 combinaties een score bepaald.

Downloads en links

Geschreven door