Informatiekaarten over mededinging in het sociale domein

SiRM heeft samen met Cees van Gent "informatiekaarten" gemaakt over mededinging in het sociale domein opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.

Gemeenten sturen op het nieuwe in het sociale domein door de wijze waarop ze inkopen, door de voorschriften over samenwerking tussen aanbieders en de afspraken die ze vastleggen in contracten en subsidiebeschikkingen. Gemeenten regisseren als het ware de concurrentie en geven daarbij, bewust of onbewust, ook invulling aan de concurrentieregels op de zorgmarkten in hun gebied. Deze serie informatiekaarten maakt u wegwijs in de wereld van de concurrentieregels.

De zeven kaarten gaan in op hoe mededingingsregels gemeenten kunnen helpen bij de inkoop van zorg en ondersteuning en op wat iedereen over de toepassing van de regels uit de Mededingingswet zou moeten weten. Daarnaast worden de meest voorkomende inkoopmodellen in de Wmo besproken vanuit het perspectief van mededinging.

Downloads en links

Geschreven door