SiRM schreef meerdere malen het brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. In de brancherapporten worden de algemene ontwikkelingen op de ziekenhuiszorg beschreven met kengetallen van de zorgsector. Ieder jaar wordt ingezoomd op een specifiek thema zoals kwaliteit van zorg, zorgbaten, vergelijking in Europa, personeel en reisbereidheid van patiënten.

In 2009 publiceerde de NVZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen haar eerste brancherapport. SiRM schreef deze eerste versie en zette daarmee de standaard. Het jaarlijkse brancherapport geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg.

Naast de algemene ontwikkelingen van geleverde zorg en financiële situatie van ziekenhuizen, hebben we steeds thema’s behandeld.

  • Kwaliteit van zorg (2009) – De kwaliteit van zorg wordt steeds meer gemeten en verbetert jaar op jaar.
  • Zorg voor baten (2010) – De baten van de zorg die ziekenhuizen leveren zijn hoog. De waarde van de baten van zorg voor acht behandelingen is al hoger dan de totale uitgaven aan ziekenhuiszorg.
  • Europees perspectief (2010, 2013) – De Nederlandse ziekenhuiszorg is niet duur vergeleken met ons omringende landen.
  • Marktwerking (2009, 2011) – Sinds introductie van marktwerking, is er daadwerkelijk meer dynamiek op de ziekenhuiszorgmarkt. Er is voor het B-segment (destijds ongeveer 30% van de zorg) meer concurrentiedruk en onderhandelingen leidden tot prijsdaling van ongeveer 3%.
  • Reisbereidheid (2011) – Patiënten zijn bereid te reizen en ziekenhuizen met hogere kwaliteitsscore trekken een hoger marktaandeel
  • Zorg als sector van de Nederlandse economie (2012) – Zorg is een belangrijke sector van de economie. Ongeveer 7 miljoen Nederlanders ontvangen jaarlijks medisch specialistische zorg.
  • Werken in ziekenhuizen (2013) – Ziekenhuizen zijn grote werkgevers met betrokken werknemers die trots zijn op hun ziekenhuis.
  • Zorg thuis (2017) waarbij we in zijn gegaan op COPD thuis, Sense4Baby en Infuus tegen botontkalking bij chemotherapie thuis.


Downloads en links

Geschreven door