Publicaties

18 publicaties gevonden
Wis filters
Regulering
Analyse “evergreening” van geneesmiddelen en beleidsopties Zorginstituut
Publicatie 9 februari 2024
Kaderwetevaluatie Nederlandse Zorgautoriteit
Publicatie 26 oktober 2023
Evaluatie geneesmiddelenvisie VWS
Publicatie 18 juni 2023
Ontwikkeling van vraag en beschikbare capaciteit transgenderzorg
Publicatie 4 mei 2023
Analyse opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant
Publicatie 17 april 2023
Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Toekomst van passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Zorgeconomische waardering van kinderoncologische zorg en onderzoek Prinses Máxima Centrum
Publicatie 6 januari 2022
Besparingspotentieel van substitutie van zorg
Publicatie 5 juli 2021
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Publicatie 29 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Publicatie 3 juli 2019
Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers
Publicatie 6 april 2018
Next level gezondheidszorg - Hoe het beter en efficiënter kan
Publicatie 15 maart 2018
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Publicatie 14 december 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Publicatie 8 november 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Publicatie 9 juni 2017