Publicatie
19 juni 2015

In opdracht van de NFU analyseerde SiRM de behandelresultaten van UMCs voor twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker.

Transparantie over behandelresultaten is belangrijk om patiënten inzicht te geven over de kwaliteit van de verleende zorg. Het publiceren van vergelijkingen van behandelresultaten bevordert kwaliteitsverbetering en geeft de patiënt vertrouwen. SiRM heeft voor de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) de overlevingscijfers van verschillende kankersoorten in kaart gebracht voor alle umc’s en gemiddeld voor heel Nederland. We werkten daarvoor samen met IKNL. De resultaten zijn gepubliceerd op de website van NFU.

De umc’s presenteren hun overlevingscijfers voor twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker, en vergelijken die met de landelijke gemiddelden voor alle Nederlandse ziekenhuizen. De overlevingscijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

SiRM heeft de afgelopen maanden samen met het bureau van de NFU werksessies gehouden met de bestuursvoorzitters en medisch specialisten van de acht umc’s. Tijdens de werksessies heeft SiRM voorlopige behandelvolumes en overlevingscijfers gepresenteerd. Medisch specialisten gaven nuttige input over de betrouwbaarheid van de getallen en de manier van presentatie van de resultaten. Bespreking van de voorlopige resultaten met de betreffende oncologen bleek een essentiële stap in het proces, zowel om de cijfers te valideren als om de cijfers goed te presenteren.

Overleving is één van de belangrijke resultaten voor de patiënt, daarnaast zijn andere indicatoren van belang, zoals wachttijd tot behandeling en patiënttevredenheid. De gepresenteerde overlevingscijfers zijn een eerste stap naar transparantie in de oncologische zorg. Op basis van de gegevens zoals ze nu geregistreerd worden is het niet mogelijk de resultaten te corrigeren voor verschillen in patiëntpopulatie tussen ziekenhuizen. De volgende stap is daarmee een bredere registratie van kenmerken van patiënten zodat resultaten nog beter vergeleken kunnen worden.

Transparantie in de kankerzorg zal de komende jaren voor verschillende betrokken partijen een strategisch speerpunt zijn. Tegelijkertijd zal kankerzorg steeds meer georganiseerd gaan worden in netwerken. Behandelresultaten zullen daarom bij voorkeur gepresenteerd worden per netwerk en niet afzonderlijk per umc of algemeen ziekenhuis. Op deze manier kunnen verwijzers en patiënten als zij dit willen een geïnformeerde keuze maken.

Geschreven door