Effecten van de verhoging van het lage BTW tarief in de cultuursector

In het regeerakkoord is afgesproken het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9%. SiRM rekende door wat de impact daarvan is op bezoekersaantallen en omzet van culturele instellingen.

Culturele instellingen kunnen BTW-verhoging wel of niet aan hun klanten in rekening brengen. 

  • Zonder prijsstijging daalt hun netto omzet bijna 3%. Gezien de zwakke financiële positie van de meeste culturele instellingen is het onwaarschijnlijk dat ze deze keuze maken.
  • Met prijsstijging stijgen hun prijzen bijna 3%. Dat gaat ten koste van hun bezoekcijfers en daarmee eveneens van hun netto omzet. 

Op basis van bekende prijselasticiteiten schat SiRM in dat musea, professionele podiumkunsten en openbare bibliotheken ongeveer 1,0 tot 1,4% minder bezoekers of leden krijgen. Totaal verwachten we ongeveer 600.000 minder bezoekers en 40.000 minder leden van bibliotheken. Dat is als volgt verdeeld. 

  • Musea 340.000 minder bezoekers en 3 miljoen Euro minder omzet.
  • Podiumkunsten 260.000  minder bezoekers en 6 miljoen Euro minder omzet.
  • Bibliotheken 40.000 minder leden en 0,5 miljoen Euro minder omzet.

Downloads en links