SiRM Insight

Het ultieme en meest confronterende gevolg van vergrijzing is een forse toename van het aantal sterftes

In hoeverre de toenemende vergrijzing daadwerkelijk een probleem is, hangt natuurlijk erg af van het perspectief, maar onder de volgende harde realiteit komen we moeilijk uit: het aantal jaarlijkse sterftes neemt tot 2030 met circa een derde toe. Buiten het feit dat begrafenisondernemers dus een flinke groei te wachten staat, is dit ook een belangrijke maat voor de vraag naar ouderenzorg, omdat de zorg meestal het meest intensief is in de laatste levensjaren.

In 2018 stierven 84.000 mensen. Volgens de prognose van het CBS zal dit aantal in 2030 zijn toegenomen tot 114.000 (+36%) en in 2040 zelfs tot 145.000 (+73%). Vanaf 2050 stagneert dat aantal weer. In onderstaande figuur is deze prognose in stappen van vijf jaar weergegeven. Zie ook het rapport 'Scenario’s ouderenzorg in beeld'.

Geschreven door