SiRM Insight

Houtskoolschets acute zorg: impact op de reistijd naar de spoedeisende hulp

In 2019 presenteerde VWS de de houtskoolschets acute zorg. Als oplossing voor onder andere arbeidsmarktkrapte wordt concentratie van spoedeisende hulpen genoemd. Dit heeft impact op de reistijd voor patiënten. Hoe groot die impact is laten we zien in deze plaat van de maand.

Tot januari 2021 kon via een internetconsultatie gereageerd worden op de houtskoolschets acute zorg. De schets is een discussiestuk over inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap.

De houtskoolschets beschrijft mogelijkheden om de acute zorg toekomstbestendiger te maken, en daarmee onder andere in te spelen op de toenemende arbeidsmarktkrapte. De vraag naar acute zorg stijgt (vooral door vergrijzing) en kan door de opleiding van verpleegkundigen en ondersteunend medisch personeel niet worden bijgebeend. Het is voor ziekenhuizen nu al lastig om 24/7 een adequate personeelsbezetting op de SEH te realiseren. Dit wordt de komende jaren naar verwachting alleen maar moeilijker.

Eén van de oplossingen die genoemd staat in de houtskoolschets is concentratie van acute zorg, met in plaats van 80 zo’n 30-40 SEH’s. Daar kunnen patiënten terecht voor complexere en levensbedreigende acute zorg. Laagcomplexere en niet-levensbedreigende acute zorg wordt dan meer lokaal geleverd bij een spoedpost.

Wij brachten in kaart wat het effect op de gewogen gemiddelde reistijd naar de SEH is wanneer complexe en levensbedreigende acute zorg door de 43 SEH’s van UMC’s en topklinische ziekenhuizen wordt geleverd. Reistijd is de tijd in minuten die een patiënt onder normale omstandigheden nodig heeft om met de auto de SEH te bereiken.

Voor patiënten neemt de gewogen gemiddelde reistijd naar de SEH met 5 minuten toe: van 12 minuten nu, naar 17 minuten bij deze 43 SEH’s. 91% van de Nederlandse bevolking zou een SEH binnen 30 minuten kunnen bereiken. Nu geldt dat voor 99% van de bevolking, circa 1,4 miljoen inwoners meer. De reistijd neemt het meest toe in Zeeland (zie figuur). Ook in het oostelijk deel van de Achterhoek, Noord-Oost Overijssel, Oost-Drenthe, Zuid-West Friesland en het noordelijk deel van Flevoland neemt de reistijd relatief sterk toe. Dit zijn tevens de gebieden waar de 30-minuten grens – die de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving als maximale reistijd hanteert – overschreden zou worden.

Geschreven door