Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling

In opdracht van het ministerie van VWS beschreef SiRM, in samenwerking met RAND Europe en L.E.K. Consulting hoe het financiële ecosysteem voor geneesmiddelenonderzoek- en ontwikkeling (R&D) functioneert. Voor dit onderzoek hebben we literatuur en data uit verschillende (betaalde) databases geanalyseerd. Daarnaast hebben we 56 interviews gevoerd met experts vanuit de industrie, wetenschap en de financiële, publieke en not-for-profit sector en een scenarios workshop georganiseerd. Het rapport is eind juni 2022 door minister Kuipers aan de Tweede Kamer gestuurd.

Om een goed geïnformeerd debat te voeren over geneesmiddelenbeleid is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling (R&D) functioneert. In opdracht van het ministerie van VWS heeft SiRM, in samenwerking met RAND Europe en L.E.K. Consulting, daarom de werking van het financiële ecosysteem van geneesmiddelen R&D onderzocht.

Voor dit onderzoek hebben we (wetenschappelijke) literatuur en data uit verschillende (betaalde) databases geanalyseerd. Daarnaast hebben we 56 interviews gevoerd met experts vanuit de industrie, wetenschap en de financiële, publieke en not-for-profit sector. Aanvullend hebben we een workshop georganiseerd waarin we beleidsoverwegingen voor mogelijke toekomstrichtingen van het financiële ecosysteem van geneesmiddelen R&D hebben verkend. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van verschillende scenario’s. In totaliteit duurde dit onderzoek bijna 1,5 jaar, waarbij we tussentijdse rapportages hebben besproken met een externe wetenschappelijke adviescommissie.

Het resultaat is een beknopt rapport dat beschrijft hoe het financiële ecosysteem van geneesmiddelen R&D functioneert en wanneer en waarom geneesmiddelenontwikkelaars en investeerders bepaalde beslissingen nemen. Meer diepgaande inzichten in de complexiteit van het ecosysteem zijn beschreven in drie afzonderlijke bijlagen. Annex A bevat de kwantitatieve analyses. Er is een online database beschikbaar waaruit alle grafieken in de bijlage kunnen worden gereproduceerd. Bovendien is het eNPV-model dat voor dit onderzoek is ontwikkeld openbaar beschikbaar. In Annex B staat het veranderende R&D-landschap vanuit een historisch en toekomstgericht perspectief beschreven. Annex C beschrijft overwegingen om het financiële ecosysteem voor te bereiden op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het rapport en de bijlagen zijn eind juni 2022 door de minister aan de Tweede Kamer gestuurd.

Geschreven door