In opdracht van de ministeries van Financiën en VWS heeft SiRM een inschatting gemaakt van het aandeel niet-effectieve medisch-specialistische ziekenhuiszorg en wat nodig is om dit af te bouwen. We concluderen dat de meerkosten door niet-effectieve ziekenhuiszorg circa 6% bedragen, met een ruime bandbreedte van 1-12%. Verder concluderen we dat met wetswijzigingen circa 80% hiervan daadwerkelijk te vermijden is en dat dit met voldoende investering in circa 15 jaar te bereiken is.

Eén van de beleidsopties voor medisch specialistische zorg is het systematisch toetsen op effectiviteit van zorg in het basispakket. Het doel van dit rapport is om op basis van beschikbare kennis een inschatting te maken van het aandeel niet-effectieve ziekenhuiszorg in Nederland en wat er nodig is om deze niet-effectieve zorg af te bouwen.

We concluderen dat de meerkosten van huidige niet-effectieve ziekenhuiszorg naar schatting 6% van het totaal van €24,3 miljard bedragen, met een bandbreedte van 1% tot 12%. Voor deze schatting moesten veel aannames gedaan worden om negen onderzoeken naar niet-effectieve zorg te vertalen naar de Nederlandse situatie. Jaarlijks stroomt daarnaast ongeveer voor 0,3% aan niet-effectieve uitgaven in het pakket in. Geïnterviewden benadrukken het belang van effectief pakketbeheer, maar zijn terughoudend over het besparingspotentieel.

We verwachten dat circa 80% van de niet-effectieve zorg te vermijden is. Zonder wetswijzigingen gaan we ervan uit dat het met forse inspanning lukt om te stoppen met 60% van de niet-effectieve zorg. Mét wetswijzigingen denken we dat de ambitie van 80% die de HLA-partijen voor het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) hebben uitgesproken, met forse inspanning haalbaar is. Voor het vermijden van 100% van de niet-effectieve zorg zouden in de hele Nederlandse zorg ideale omstandigheden gecreëerd moeten worden.

We schatten in dat met voldoende investering het merendeel van de circa 80% niet-effectieve zorg in 15 jaar afgebouwd kan worden. Het vergt circa 15 jaar om vanuit aanpassingen in wet- en regelgeving en intensivering van inspanningen niet-effectieve zorg grotendeels af te bouwen. De benodigde extra investering hiervoor loopt tijdelijk op tot circa €100 miljoen per jaar, en bedraagt structureel circa €60 miljoen per jaar.

Downloads en links

Geschreven door