Handreikingen regionale samenwerking in de geboortezorg

In opdracht van VWS stelde SiRM twee handreikingen op voor regionale samenwerking in de geboortezorg. Daarvoor voerden we interviews met 25 partijen, waaronder met Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s), Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s) en landelijke partijen. De opdracht volgde vanuit een motie van GroenLinks, de SP en D66, waarin zij de regering vroegen een handreiking voor het vormen van een IGO op te stellen.

Tijdens het traject begrepen we dat momenteel weinig regio’s nadenken over het worden van een IGO. Wel gaven veel geïnterviewden aan dat er behoefte is aan handvatten om de netwerksamenwerking in de regio te verbeteren. Om deze reden hebben we in overleg met VWS besloten om twee handreikingen op te stellen:

1. Handreiking versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg

Deze handreiking bevat informatie, handvatten en tips voor het verbeteren en professionaliseren van de samenwerking rondom de geboortezorg in de regio. De handreiking is bedoeld voor regio’s die hun netwerksamenwerking willen versterken, maar geen IGO zijn of willen worden.

2. Handreiking vormgeven Integrale Geboortezorg Organisatie

Deze handreiking is bedoeld voor goed samenwerkende en georganiseerde VSV’s die overwegen een IGO te vormen en voor bestaande IGO’s die de samenwerking beter willen inrichten of de IGO willen professionaliseren.

In januari 2023 deelden we de conceptversies van de handreikingen met alle geïnterviewden met de vraag om feedback. Op basis van de ontvangen feedback vulden en scherpten we de handreikingen aan. VWS heeft de handreikingen in mei 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Downloads en links

Geschreven door