Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg

Over de inrichting van de geboortezorg in Nederland wordt een brede discussie gevoerd in de sector. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wil actief bijdragen aan deze discussie door onderbouwde argumenten aan te dragen voor het debat. De KNOV doet dit op verschillende manieren en heeft in dat kader SiRM gevraagd om een Maatschappelijke Kosten Baten Afweging (MKBA) te maken voor de geboortezorg in Nederland.

SiRM heeft in de MKBA drie beleidsvarianten ten opzichte van de huidige situatie in Nederland getoetst:

  • Gezond ouder worden begint met goede start leven (preventie).
  • Zorgverleners zijn samen verantwoordelijk voor proces (samenwerken).
  • Shared decision-making tussen cliënt en zorgverlener (zorg op maat).

De besparingen die optreden als gevolg van de invoering van de beleidsvarianten betreffen grotendeels uitgespaarde zorgkosten. De impact van deze besparingen zal vooral merkbaar zijn voor het ziekenhuis: op de korte termijn voor de verloskunde en kindergeneeskunde, maar op de lange termijn ook voor andere medisch specialismen zoals interne geneeskunde. 

De beleidsvarianten vragen om een investering in de eerstelijns verloskunde en de kraamzorg. Enerzijds om meer begeleiding te waarborgen voor vrouwen met een specifieke zorgvraag zoals psychosociale en ggz problematiek en om een grotere rol te spelen in de focus op leefstijl zelfs voor de conceptie. Anderzijds omdat de strategieën in varianten B en C trachten de huidige variatie in zorgverlening, die onder- en overbehandeling suggereert, te verminderen. De strategieën hebben als doel dat de eerstelijns verloskundige indien het nodig is, in geval van (te verwachten) complicaties, verwijst naar de gynaecoloog.

Downloads en links

Geschreven door