De minimale meerkosten van het toepassen van de Fair Practice Code (loonpeil 2021) bedragen in totaal € 25,4 miljoen. Dit is 4% van de personele lasten in de sector. Daarnaast vergt het € 64,7 miljoen (10% van de personele lasten) om de beloning van de werkenden in de onderzochte delen van de culturele en creatieve sector tussen 2017 en 2021 gelijke tred te laten houden met de rest van de economie. Dit volgt uit onderzoek van SiRM en PPMC.

Onderdeel van de 'Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017 - 2023' is de sectorbrede toepassing van de Fair Practice Code. Deze is bedoeld als een normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector. Omdat inzicht in de minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code ontbrak, vroeg Kunsten '92 aan SiRM en PPMC om dit te onderzoeken.

SiRM onderzocht samen met PPMC (Paul Postma Marketing Consultancy) de minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code in de culturele en creatieve sector. Daarnaast werd bepaald wat de kosten van de indexatie van de personele lasten tussen 2017 en 2021 in de sector zijn.

Het volledige rapport is op 16 mei 2019 aangeboden aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Downloads en links