Publicaties

23 publicaties gevonden
Wis filters
Regulering
Analyse “evergreening” van geneesmiddelen en beleidsopties Zorginstituut
Publicatie 9 februari 2024
Kaderwetevaluatie Nederlandse Zorgautoriteit
Publicatie 26 oktober 2023
Evaluatie geneesmiddelenvisie VWS
Publicatie 18 juni 2023
Ontwikkeling van vraag en beschikbare capaciteit transgenderzorg
Publicatie 4 mei 2023
Analyse opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant
Publicatie 17 april 2023
Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Toekomst van passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Zorgeconomische waardering van kinderoncologische zorg en onderzoek Prinses Máxima Centrum
Publicatie 6 januari 2022
Besparingspotentieel van substitutie van zorg
Publicatie 5 juli 2021
Review voorstel tariefregulering warmtebedrijven
Publicatie 4 februari 2020
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Publicatie 29 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Publicatie 3 juli 2019
Warmtenet kun je niet als 'open' net beschouwen, zoals gemeenten doen
Publicatie 1 juli 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Publicatie 8 februari 2019
Gevolgen van de Fair Practice Code in de cultuursector
Publicatie 24 maart 2020
Regulering drinkwater
Publicatie 11 maart 2013