Publicaties

18 publicaties gevonden
Wis filters
Regulering
Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Passende farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Kinderoncologie op waarde geschat
Publicatie 6 januari 2022
Substantieel potentieel
Publicatie 5 juli 2021
Gevolgen van de Fair Practice Code in de cultuursector
Publicatie 24 maart 2020
Review voorstel tariefregulering warmtebedrijven
Publicatie 4 februari 2020
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Publicatie 29 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Publicatie 3 juli 2019
Warmtenet kun je niet als 'open' net beschouwen, zoals gemeenten doen
Publicatie 1 juli 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Publicatie 8 februari 2019
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Publicatie 6 april 2018
Next level gezondheidszorg - Hoe het beter en efficiënter kan
Publicatie 15 maart 2018
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Publicatie 14 december 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Publicatie 8 november 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Publicatie 9 juni 2017
Regulering drinkwater
Publicatie 11 maart 2013