Ondersteuning bij opstellen MIND Kennisagenda

SiRM heeft MIND ondersteund bij het opstellen van een Kennisagenda. De Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen mensen met psychische klachten en hun naasten belangrijk vinden. Een belangrijk doel hiervan is om onderzoekers te beïnvloeden meer rekening te houden met deze wensen.

MIND wil psychische gezondheid bevorderen en geeft een stem aan mensen met psychische klachten en hun naasten. Dit doet MIND ook in de onderzoekswereld. MIND werkt daarom samen met onderzoeksorganisaties en wil daarbij het perspectief van mensen met psychische klachten en hun naasten stevig neerzetten. MIND heeft daarom in 2017 samen met de achterban en met ondersteuning van SiRM een Kennisagenda opgesteld, met daarin de onderzoekswensen van mensen met psychische klachten en hun naasten. Na ruim vijf jaar was de Kennisagenda toe aan vernieuwing.

SiRM begeleidde MIND opnieuw bij het opstellen van de Kennisagenda. We organiseerden hiervoor twee bijeenkomsten met een focusgroep met ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten uit de achterban van MIND. Ook zetten we een vragenlijst via het ggz-panel van MIND. De vragenlijst is ingevuld door bijna 700 personen. We toetsten de concept Kennisagenda bij de focusgroepdeelnemers en bij onderzoekers uit het netwerk van MIND en verbeterden de Kennisagenda op basis hiervan.

MIND zet de Kennisagenda in bij al haar kennisactiviteiten. Ook deelt MIND de agenda met onderzoekers, professionals en financiers van onderzoek, zoals ZonMw. MIND vraagt hen om in de onderzoeksprogramma’s rekening te houden met de onderzoekswensen die beschreven zijn in de Kennisagenda.

Geschreven door