Schatting van opbrengst focus op effectieve zorg in het basispakket

Project
13 mei 2021

In opdracht van de ministeries van Financiën en VWS heeft SiRM een inschatting gemaakt van het aandeel niet-effectieve medisch-specialistische ziekenhuiszorg en wat nodig is om dit af te bouwen. Hiervoor is een breed scala aan internationale literatuur geraadpleegd en is inbreng opgehaald bij deskundigen in Nederland. We concluderen dat de meerkosten door niet-effectieve ziekenhuiszorg circa 6% bedragen, met een ruime bandbreedte van 1-12%. Verder concluderen we dat met wetswijzigingen circa 80% hiervan daadwerkelijk te vermijden is en dat dit met voldoende investering in circa 15 jaar te bereiken is.

De onderzoeksvraag komt voort uit ‘Zorgkeuzes in kaart 2020,’ waarin ambtenaren beleidsopties schetsen voor politieke partijen ter voorbereiding op de kabinetsformatie. Over maatregelen om niet-effectieve zorg terug te dringen werd daarin geconcludeerd dat nader onderzoek nodig is om een goede schatting van de impact te maken. Daartoe hebben de ministeries van Financiën en VWS aan SiRM gevraagd te onderzoeken hoe groot het aandeel niet-effectieve zorg is en wat er nodig is om dit af te bouwen.

Voor het onderzoek is in korte tijd – de doorlooptijd was ruim een maand – zoveel mogelijk bestaande kennis uit de internationale literatuur en bij Nederlandse deskundigen opgehaald. Omdat de schatting van het aandeel niet-effectieve zorg veel onzekere factoren kent, hebben we de schatting op basis van diverse bronnen en met verschillende invalshoeken uitgevoerd. Voor wat er qua beleid nodig is om de niet-effectieve zorg af te bouwen zijn we voornamelijk uitgegaan van de suggesties van betrokkenen bij reeds bestaand beleid en initiatieven op dit gebied.

We concluderen dat de meerkosten van huidige niet-effectieve ziekenhuiszorg naar schatting 6% van het totaal van €24,3 miljard bedragen, met een bandbreedte van 1% tot 12%. Mét wetswijzigingen denken we dat 80% hiervan daadwerkelijk te vermijden is. We schatten in dat met voldoende investering het merendeel van deze 80% in 15 jaar afgebouwd kan worden.

De potentiële besparingen en daarvoor benodigde wetswijzigingen en extra inspanningen zijn opgenomen in een uitgewerkte beleidsoptie, zodat politieke partijen er (in de formatie) uit kunnen putten.

Geschreven door