Uitnodiging

Ontbijtsessie ‘Beleidsrijk keuzes maken’

Groeiende vraag versus schaarse capaciteit en middelen is een van de belangrijkste uitdagingen waar ziekenhuizen anno 2023 mee te maken hebben. Schaarste wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een tekort aan verpleegkundigen of operatieassistenten. Samen met een groeiende vraag leidt dit tot stijgende wachtlijsten en lastige keuzes. Ook Dijklander Ziekenhuis kent deze uitdaging en heeft daarom, als onderdeel van de brede strategie, samen met SiRM een herijking van hun zorgaanbod gedaan. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het maken van beleidsrijke keuzes om schaarse capaciteit en middelen optimaal in te zetten. Welke keuzes zijn hierbij gemaakt en waarom? Wie waren binnen de organisatie betrokken en welke belangrijke lessen zijn geleerd?

Graag delen we onze opgedane kennis en ervaringen met u. U bent van harte welkom op dinsdag 3 oktober van 8.00 tot 8.55 uur bij de digitale ontbijtsessie ‘Beleidsrijk keuzes maken’.

We starten de sessie met een opening door Jeroen Muller (Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis) en Thijs Stoop (Partner SiRM) met een introductie van de probleemstelling. Vervolgens licht Julia de Meij (SiRM) toe hoe de beleidsrijke keuzes voorbereid zijn en welke data gebruikt is voor het doorre-kenen van het ontwikkelde dynamisch capaciteit optimalisatiesmodel. Elise Hoedemaker (Programmamanager bij het Dijklander Ziekenhuis) licht daarna toe hoe brede betrokkenheid en draagvlak georganiseerd is en hoe Dijklander Ziekenhuis met de behaalde resultaten verder aan de slag is gegaan.

Hierna gaan we in break-outs uit elkaar, waarin we ervaringen en goede voorbeelden uitwisselen en er mogelijkheid is om vragen te stellen. Tijdens de break-outs gaan we graag met jullie het gesprek aan over bijvoorbeeld de inhoudelijk gemaakte keuzes, het belang van betrokkenheid en eigenaarschap in het proces en de goede en minder goede ervaringen die we opdeden.

We ronden daarna samen af en geven een korte terugkoppeling van de break-outs.

Inschrijven voor de ontbijtsessie kan tot en met vrijdag 29 september via deze link. We hopen u op 3 oktober te zien!

Downloads en links

Geschreven door