Senior consultant  ⎯  Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Farmaceutische zorg
Senior consultant ⎯ Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Farmaceutische zorg
“Bijdragen aan een maatschappelijk relevant thema als zorg motiveert mij een stapje extra te zetten. Het datagedreven werken en begrip van het zorgproces op de werkvloer bij SiRM is voor mij de ideale combinatie.”

Julia zet haar enthousiasme en ervaring het liefst in voor maatschappelijke thema’s zoals de zorg. Hierin draagt ze, onder andere door slimme (data)analyses en visualisaties, bij aan het beter inzichtelijk maken van de vraag en het formuleren van mogelijke oplossingen.

Julia is sinds 2019 werkzaam bij SiRM als consultant en bezit een dubbele Master in Neuroscience (Université de Bordeaux & Universitätsmedizin Charité, Berlin). Na het behalen van haar diploma’s is ze gestart als strategieconsultant in de luchtvaart. In de drie volgende jaren heeft Julia het consultancy vak haar eigen gemaakt, waarbij ze de focus heeft gelegd op doelmatig, data gedreven en oplossingsgericht werken. Het liefst werkt Julia nauw samen met haar collega’s en klanten, om zo bij te dragen aan oplossingen voor de huidige uitdagingen in de zorg.

Voorbeelden van projectervaring

  • Monitor voor de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Het Informatieberaad Zorg heeft SiRM gevraagd een monitor te ontwerpen die aan de hand van verschillende programmarapportages de voortgang op de outcomedoelen in kaart brengt. Julia heeft dit project ondersteund door het voeren van interviews met de verschillende programma’s. Vervolgens heeft zij op basis van de bestaande programmarapportages de methodiek en visuals ontworpen voor de overkoepelende monitor outcomedoelen.
  • Positionering acute zorg Diakonessenhuis. Het Diakonessenhuis heeft SiRM gevraagd hen te begeleiden bij het verkennen van de positionering van hun acute zorg. Hiervoor heeft Julia een werksessie met de acute specialismen begeleid om mogelijke speerpunten te inventariseren. Ook droeg ze bij aan het toetsen van de haalbaarheid van de speerpunten met behulp van analyses op interne data.
  • Verwachte groei zorgvraag voor het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna Ziekenhuis vroeg SiRM te helpen met het kwantitatief toetsen van gekozen speerpunten ter onderbouwing voor nieuwe meerjarenovereenkomsten met verzekeraars. SiRM kwantificeerde hiervoor de zorgvraag voor het ziekenhuis in 2025 en toetste de huidige ambities en speerpunten uit hun strategie.