Triagesystemen geen oorzaak van recente toename spoedinzetten

Oorzaken toename spoedinzetten ambulancezorg

Triagesystemen spelen geen rol bij de toename in het aantal spoedinzetten vanaf 2015. Deze recente toename wordt bijna volledig veroorzaakt door een toename van 112-meldingen. Dit blijkt uit kwantitatief onderzoek door SiRM in opdracht van AZN.

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) merken dat het aantal ambulance-inzetten sterker toeneemt vanaf 2012. In het publieke debat is meerdere keren geopperd dat er een verband is tussen de toename van ambulance-inzetten en het gebruik van triagesystemen. Om te verkennen wat mogelijke oorzaken zijn van de toename, voerde AZN in 2016 een enquête uit in de sector. Uit die (kwalitatieve) enquête bleek dat het gebruik van triagesystemen inderdaad een oorzaak kan zijn.

AZN heeft SiRM gevraagd om een kwantitatief onderzoek uit te voeren naar de rol van triagesystemen bij de toename van spoedinzetten over de afgelopen jaren. Daarnaast heeft SiRM onderzocht of de kans op een spoedinzet overeenkomt in NTS- en ProQA-regio’s en of, en zo ja hoe, deze kans over de tijd is veranderd.

Ten aanzien van de hoofdvraag concluderen we dat triagesystemen geen rol spelen bij de toename in het aantal spoedinzetten vanaf 2015. Deze recente toename wordt veroorzaakt door een toename van 112-meldingen.

Op basis van ons kwantitatieve onderzoek constateren we daarnaast het volgende:

  • Het soort triagesysteem heeft wel invloed op de kans op een spoedinzet. Deze ligt in ProQA-regio’s hoger dan in NTS-regio’s, met name de kans op een A1-rit. Dit verschil tussen ProQA- en NTS-regio’s was er ook al op het moment van introductie tussen 2011 en 2014, en is daarom geen oorzaak voor de toename van spoedinzetten vanaf 2015.
  • Keteninformatie is nodig om de bevindingen uit onze kwantitatieve analyses aan te vullen en verder te kunnen duiden.

Downloads en links

Geschreven door