Publicaties

26 publicaties gevonden
Wis filters
Contractering
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Passende farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Prognose uitgaven add-on geneesmiddelen 2022-2026
Publicatie 5 juli 2022
Kinderoncologie op waarde geschat
Publicatie 6 januari 2022
Concentratie van complexe ingrepen kan meer dan 200 sterftegevallen vermijden
Publicatie 28 juli 2020
Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp
Publicatie 1 juli 2021
Gemeentelijke woonvisies en handelingsperspectieven onderzocht
Publicatie 26 oktober 2020
Uitkomstgericht contracteren
Publicatie 27 juli 2020
Noodzakelijke reguliere zorg in het Corona tijdperk - In vijf dagen opschalen
Publicatie 8 april 2020
Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Publicatie 5 november 2019
Scenario's ouderenzorg in beeld - Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 en 2040
Publicatie 27 oktober 2019
Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Publicatie 4 juli 2019
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Publicatie 31 mei 2019
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Evaluatie betaaltitels Organisatie & Infrastructuur
Publicatie 21 juni 2018
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Publicatie 6 april 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid
Publicatie 20 maart 2018
Next level gezondheidszorg - Hoe het beter en efficiënter kan
Publicatie 15 maart 2018