Publicaties

54 publicaties gevonden
Wis filters
Financiering en bekostiging
Internationale lessen over herordening van acute zorg - webinar en paper
Publicatie 6 september 2023
Geschiktheid zorgbundels voor drie aandoeningen in de heelkunde
Publicatie 2 juni 2023
Handreikingen regionale samenwerking in de geboortezorg
Publicatie 22 mei 2023
Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Opbrengsten huidige R&D ecosysteem van geneesmiddelen
Publicatie 14 februari 2023
Toekomst van passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen interventies
Publicatie 13 juli 2022
Prognose uitgaven dure geneesmiddelen 2022-2026
Publicatie 5 juli 2022
Handreiking voor versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg
Publicatie 4 juli 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Publicatie 22 juni 2022
Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Publicatie 16 juni 2022
Onderzoek beleidsopties arbeidsmarkt ouderenzorg
Publicatie 8 maart 2022
Evaluatie van instrument Hoofdlijnenakkoorden (HLA's)
Publicatie 21 december 2021
Zorgeconomische waardering van kinderoncologische zorg en onderzoek Prinses Máxima Centrum
Publicatie 6 januari 2022
Digitale strategie in ziekenhuizen
Publicatie 9 november 2021
Consequenties van andere opzet van psychologische vervolgopleidingen
Publicatie 18 oktober 2021
Besparingspotentieel van substitutie van zorg
Publicatie 5 juli 2021