Intensivering samenwerking in de geboortezorg in regio Zwolle

SiRM verkende bij geboortezorgpartijen in Zwolle en omstreken in welke mate er een gedeelde ambitie is om de samenwerking in de organisatie van de geboortezorg te intensiveren. We adviseerden betrokkenen vervolgens over wat nodig is om verder aan deze ambitie te werken.

Geboortezorgverleners in Zwolle en omstreken werken al langere tijd intensief samen om de zorg voor zwangere en kind verder te verbeteren. Deze samenwerking verbetert de kwaliteit van zorg en brengt zorgverleners dichter bij elkaar. Tegelijkertijd merken zorgverleners dat ze tegen grenzen aanlopen wat betreft de organisatie van de geboortezorg. We voerden daarom een verkenning uit om zicht te krijgen op of er een gedeelde ambitie is om de samenwerking op het gebied van de organisatie van zorg te versterken.

Voor een gezamenlijke ambitie is het essentieel dat partijen zich in elkaar verdiepen, elkaars zorgen en uitdagingen leren kennen en deze vervolgens als gezamenlijke uitdaging gaan zien. We voerden daarom interviews en organiseerden bijeenkomsten met zorgverleners en bestuurders uit de verschillende disciplines. We brachten hierbij de belangen, ervaren belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Ook creëerden we zicht op welke zorgen betrokkenen ervaren bij mogelijke oplossingsrichtingen.

Tijdens dit project werkten we nauw samen met twee bevlogen geboortezorgverleners: Myrna Knol (eerstelijnsverloskundige) en Bas Nij Bijvank (gynaecoloog). Samen met hen bereidden we de interviews en bijeenkomsten voor en werkten we de resultaten uit.

Aan het einde van de verkenning reflecteerden we met alle betrokkenen op de resultaten. We presenteerden de gezamenlijke ambitie met daarin de onderwerpen waarvoor betrokkenen samen aan oplossingsrichtingen willen werken. Ook presenteerden we de voorwaarden van betrokkenen voor toetsing van eventuele oplossingsrichtingen.

De komende periode gaan de betrokken zorgverleners en bestuurders na welke projectgroepen al werken aan (onderdelen van) de gezamenlijke ambitie. Hierna zullen zij in gezamenlijkheid bepalen hoe zij verder willen werken aan deze ambitie.

Geschreven door