MIND heeft met ondersteuning van SiRM een Kennisagenda opgesteld. De MIND Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en hun familie en naasten belangrijk vinden. De Kennisagenda beschrijft onderzoeksprioriteiten die aandoening-overstijgend zijn.

De Kennisagenda is opgesteld door een vragenlijst uit te zetten onder cliënten en naasten, focusgroepen met cliënten en naasten te organiseren en enkele vooraanstaande onderzoekers uit het netwerk van MIND te betrekken. De vragenlijst is ingevuld door 700 cliënten en naasten. MIND zet de Kennisagenda in bij haar kennisactiviteiten. MIND deelt de agenda daarnaast actief met onderzoekers, professionals en financiers van onderzoek en vraagt hen om in hun onderzoeksprogramma’s rekening te houden met de onderzoeksprioriteiten uit de Kennisagenda. 

In de Kennisagenda hebben cliënten en naasten de volgende 10 onderzoeksprioriteiten gedefinieerd:

  1. Hoe een cliënt in zijn behandeling meer inzicht krijgt in wat voor hem / haar nodig is voor herstel en een zinvol leven. 
  2. Hoe de behandeling goed kan worden afgestemd op persoonlijke kenmerken en behoeften van cliënten, familie en naasten. 
  3. Het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de lichamelijke, emotionele en cognitieve gezondheid. 
  4. Het effect van de inzet van ervaringsdeskundigen op het herstel en de gezondheid van cliënten, familie en naasten. 
  5. De wederkerige relatie tussen leefstijl en lichamelijke en psychische gezondheid. 
  6. Het voorkomen, vroegtijdig signaleren en behandelen van psychische aandoeningen bij jongeren, ouderen en specifieke groepen.
  7. Wat familie en naasten, leerkrachten en werkgevers nodig hebben voor het bieden van ondersteuning bij preventie en herstel van psychische aandoeningen.
  8. Het effect van meer regie van de cliënt en zijn familie en naasten tijdens de behandeling.
  9. De maatschappelijke kosten en baten van ambulantisering, waaronder de inzet van familie en naasten bij de behandeling en het herstel van de cliënt.
  10. Het effect van stress op psychische aandoeningen in een veranderende samenleving.

Downloads en links

Geschreven door