Publicaties

57 publicaties gevonden
Wis filters
Kwaliteit
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Onderzoek naar de beschikbaarheid van wijkverpleging
Publicatie 13 maart 2023
Opbrengsten huidige R&D ecosysteem van geneesmiddelen
Publicatie 14 februari 2023
MIND Kennisagenda
Publicatie 7 maart 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen interventies
Publicatie 13 juli 2022
Het potentieel van optometrie bij een stijgende vraag naar oogzorg
Publicatie 5 juli 2022
Handreiking voor versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg
Publicatie 4 juli 2022
Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Publicatie 16 juni 2022
Onderzoek beleidsopties arbeidsmarkt ouderenzorg
Publicatie 8 maart 2022
Impactanalyse nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg
Publicatie 26 januari 2022
Concentreer zorg, niet zorgaanbieders
Publicatie 23 januari 2018
Kinderoncologie op waarde geschat
Publicatie 6 januari 2022
Concentratie van complexe ingrepen kan meer dan 200 sterftegevallen vermijden
Publicatie 28 juli 2020
EW magazine ‘Beste ziekenhuizen en klinieken 2021’
Publicatie 18 november 2021
Digitale strategie in ziekenhuizen
Publicatie 9 november 2021
Verband tussen financiële situatie en kwaliteit van zorg ziekenhuis (bachelorscriptie)
Publicatie 8 juni 2021