Publicaties

68 publicaties gevonden
Wis filters
Kwaliteit
Onderzoek toekomstbestendige geboortezorg in regio Zoetermeer
Publicatie 18 april 2024
Differentiatiemogelijkheden in acute ziekenhuiszorg
Publicatie 28 maart 2024
Maatschappelijke kosten en baten van twee vaccins
Publicatie 22 januari 2024
Onderzoek naar opbrengsten digitalisering van zorg
Publicatie 19 januari 2024
Evaluatie programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Publicatie 20 november 2023
Internationale lessen over herordening van acute zorg - webinar en paper
Publicatie 6 september 2023
ROAZ beelden voor Brabant en Zuidwest-Nederland
Publicatie 18 augustus 2023
Handreikingen regionale samenwerking in de geboortezorg
Publicatie 22 mei 2023
Analyse opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant
Publicatie 17 april 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Onderzoek naar de beschikbaarheid van wijkverpleging
Publicatie 13 maart 2023
Opbrengsten huidige R&D ecosysteem van geneesmiddelen
Publicatie 14 februari 2023
Kennisagenda van MIND platform in de geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 7 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Publicatie 30 januari 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Toekomst van passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen interventies
Publicatie 13 juli 2022
Potentieel van optometrie bij een stijgende vraag naar oogzorg
Publicatie 5 juli 2022