ROAZ beelden voor Brabant en Zuidwest-Nederland

Publicatie
18 augustus 2023

Samen met de bureaus van Netwerk Acute Zorg Brabant en Traumacentrum Zuidwest-Nederland stelde SiRM de zogenoemde ROAZ beelden op voor de ROAZ-regio's Brabant en Zuidwest-Nederland. Uit de beelden blijkt duidelijk dat de zorgaanbieders in hun ROAZ plannen ambitieus zullen moeten inzetten op het dempen van de vraag en het slimmer inzetten van zorgprofessionals. Dit vraagt naast verbeteringen in de acute zorg juist ook om investeringen in de dagzorg.

In IZA hebben partijen afgesproken om in iedere ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) regio een beeld voor acute zorg te maken. Het ROAZ beeld is een voorbereiding op het ROAZ plan dat inzichtelijk maakt wat de prioritaire opgaven zijn in de regio.

Uit de ROAZ beelden blijkt dat in alle sectoren en zorgkantoorregio’s in Brabant en Zuidwest-Nederland het aantal acute zorgvragen door demografie en incidentie (sterk) toeneemt over 2022 – 2032. Met name het verwachte aantal HAP-visites neemt hard toe door demografische groei. Verder verschillen de specifieke uitdagingen wel per zorgkantoorregio. Er zullen meer acute zorgdiensten ingevuld moeten worden, terwijl het beschikbare zorgaanbod in alle sectoren afneemt, onder andere door pensionering. Zonder iets te doen, kan in de toekomst steeds minder goed aan de vraag worden voldaan.

Door het voorkomen of verplaatsen van acute zorgvragen kan een deel van de groei door demografie en incidentie gedempt worden. Het realiseren van de door partijen genoemde kansen om de vraag te dempen is echter naar verwachting niet voldoende om de kloof tussen toenemende vraag en aanbod te dichten. Deze zullen ambitieuzer moeten, en daarnaast zal in de (sub)regio ingezet moeten worden op het slimmer inzetten van aanbod.

Op basis van de ROAZ beelden zijn de zorgaanbieders in Brabant en Zuidwest-Nederland verder gegaan met het identificeren van oplossingen en interventies voor het ROAZ plan. Veel van deze uitwerking gebeurt op subregionaal niveau, bijvoorbeeld op het niveau van de zorgkantoorregio.

Downloads en links

Geschreven door