Publicaties

41 publicaties gevonden
Wis filters
Ziekenhuiszorg
Evaluatie programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Publicatie 20 november 2023
Geschiktheid zorgbundels voor drie aandoeningen in de heelkunde
Publicatie 2 juni 2023
Ontwikkeling van vraag en beschikbare capaciteit transgenderzorg
Publicatie 4 mei 2023
Prognose uitgaven dure geneesmiddelen 2022-2026
Publicatie 5 juli 2022
Potentieel van optometrie bij een stijgende vraag naar oogzorg
Publicatie 5 juli 2022
Position paper over fusies in de ziekenhuiszorg
Publicatie 23 januari 2018
Zorgeconomische waardering van kinderoncologische zorg en onderzoek Prinses Máxima Centrum
Publicatie 6 januari 2022
Analyse te vermijden sterfte door concentratie van zorg acht ingrepen
Publicatie 28 juli 2020
EW magazine ‘Beste ziekenhuizen en klinieken 2021’
Publicatie 18 november 2021
Digitale strategie in ziekenhuizen
Publicatie 9 november 2021
Inschatting potentieel van effectieve zorg
Publicatie 13 mei 2021
Verband tussen financiële situatie en kwaliteit van zorg ziekenhuis (bachelorscriptie)
Publicatie 8 juni 2021
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2020'
Publicatie 23 november 2020
Verkenning kwaliteitsstandaard voor zorg bij differences in sex development (DSD)
Publicatie 9 oktober 2020
Meta-inventarisatie van uitkomstgericht contracten in de medisch specialistische zorg
Publicatie 27 juli 2020
Plan van aanpak voor opschaling reguliere zorg tijdens covid-19
Publicatie 8 april 2020
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2019'
Publicatie 13 november 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Publicatie 29 juli 2019