Kwaliteitsindicatoren
Menu

11 publicaties gevonden

Publicatie 5 november 2019
Duiding helpt, maar is geen panacee - Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Door Maarten Cozijnsen, Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Farmaceutische zorg
Publicatie 29 juli 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Door Jan-Peter Heida, Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Door Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 23 januari 2018
Concentreer zorg, niet zorgaanbieders
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 10 december 2017
Nederlandse ziekenhuizen toch niet te groot?
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 14 december 2017
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Door Jan-Peter Heida, Xander Koolman
Contractering
Mededinging
Regulering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 9 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Mededinging
Regulering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 23 november 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Door Jan-Peter Heida
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 30 oktober 2015
Informatiekaarten over mededinging in het sociale domein
Door Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 3 juli 2013
Boete-inkomsten ACM
Door Jan-Peter Heida
Mededinging
Niet sector specifiek

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600