Laatste nieuws

vws-content
In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz begeleidt SiRM veldpartijen bij de keuze voor een algemene indicatorenset voor 18 nieuwe zorgstandaarden in de GGz. De indicatoren meten de effectiviteit van de zorg die professionals op dit moment […]
Lees meer >
vws-300x224
Samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie ontwikkelt SiRM een zorgstandaard voor de acute psychiatrie. Achtergrond De opvang van patiënten die acuut psychiatrische zorg nodig hebben, is de afgelopen jaren verbeterd, evenals de veiligheid voor […]
Lees meer >
Zurichtoren,-Den-Haag-2---09[1]
SiRM heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar twee scenario’s voor de marktordening van ambulancezorg (rapportage SiRM ordening ambulancezorg). De scenario’s zijn: De minister bepaalt via een aanbesteding wie de ambulancezorg aanbiedt. Zorgverzekeraars bepalen via contractering […]
Lees meer >
rvc_2010_02_logo_recht
Eind 2014 heeft SiRM in samenwerking met PPMC – Paul Postma Marketing Consultancy het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij tentoonstellingen geanalyseerd. Het onderzoek toonde aan dat er grote verschillen zijn in zakelijke professionaliteit, zowel bij kunstinstellingen […]
Lees meer >
195_160225 Verkorte versie - Rapportage Evaluatie overheveling geneesmiddelen (def)
SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget geëvalueerd. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de afgelopen jaren is […]
Lees meer >
the economist2
Tijdens een European summit georganiseerd door The Economist over value-based healthcare in Europa blijkt dat de meeste Europese landen het concept omarmen. The Economist nodigde Saskia van der Erf van SiRM als expert uit voor de ronde […]
Lees meer >
Zurichtoren,-Den-Haag-2---09[1]
In 2013 heeft SiRM in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoek gedaan naar de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft opgelegd voor overtredingen van het kartelverbod tussen 2010 en 2012. Uit […]
Lees meer >
Printscreen App
De SiRM-app voor Elsevier’s De Beste Ziekenhuizen 2015 is nu online. U kunt de app vinden via www.sirm.nl/zorgdata2015/. Bekijk voor uitleg van de app onderstaande video:  
Lees meer >
voorkant museumcijfers 2014
De Museumvereniging brengt jaarlijks de publicatie Museumcijfers uit. Dit jaar heeft SiRM daaraan een bijdrage geleverd in de vorm van een analyse van de belangrijkste trends en een verdiepingsslag waarin zowel aandacht wordt geschonken aan de sterk […]
Lees meer >
Boekman
De bekostiging van kunst en cultuur is als gevolg van de bezuinigingen aan het veranderen. Het Rijk zet in op meer ondernemerschap en meer eigen inkomsten in de sector. De effecten van de bezuinigingen zijn echter nog […]
Lees meer >