Publicaties

18 publicaties gevonden
Wis filters
Acute zorg
Differentiatiemogelijkheden in acute ziekenhuiszorg
Publicatie 28 maart 2024
Internationale lessen over herordening van acute zorg - webinar en paper
Publicatie 6 september 2023
ROAZ beelden voor Brabant en Zuidwest-Nederland
Publicatie 18 augustus 2023
Analyse opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant
Publicatie 17 april 2023
Impactanalyse nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg
Publicatie 26 januari 2022
Plan van aanpak voor opschaling reguliere zorg tijdens covid-19
Publicatie 8 april 2020
Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor vier aandoeningen
Publicatie 9 mei 2019
Oorzaken toename spoedinzetten ambulancezorg
Publicatie 4 mei 2019
Analyse vraag- en aanbodontwikkelingen in ROAZ regio Brabant
Publicatie 12 januari 2019
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen
Publicatie 18 juni 2018
Drukte op de SEH vergt integrale aanpak
Publicatie 10 februari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Publicatie 25 januari 2018
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Publicatie 1 december 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Publicatie 8 november 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Publicatie 18 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Publicatie 9 juni 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Publicatie 30 maart 2017
De brede betekenis van acute zorg
Publicatie 5 augustus 2013