Managing consultant
Managing consultant
“Bijdragen aan oplossingen voor problemen in de zorg door te luisteren en mee te denken, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Goede analyses, creatieve oplossingsrichtingen en nauwe samenwerking met de klant vind ik daarbij de belangrijkste pijlers.”

Emma zet zich vol passie in voor maatschappelijk relevante thema's zoals de gezondheidszorg. Met haar analytische blik en haar ervaring in consultancy achterhaalt zij de kern van een vraagstuk. Door in gesprek te gaan met de klant, en gegevens te vertalen naar relevante inzichten, komt Emma tot gedragen oplossingen.

Na het behalen van haar master in Econometrics & Management Science, werkte Emma vijf jaar als (senior) consultant bij PwC. Emma deed daar ervaring op bij projecten gefocust op beleid en financiering binnen de gezondheidszorg. Ze deed onder andere diverse onderzoeken naar de werking en vormgeving van het risicovereveningsmodel. Ook onderzocht ze de financiële situatie van een buitenlandse zorgverzekeraar en maakte ze een financiële toekomstprojectie.

Haar ervaringen maakten Emma enthousiast om zich verder te specialiseren in de gezondheidszorg. In 2021 is Emma gestart bij SiRM. Hier richt Emma zich op vraagstukken rondom strategie, beleid en (innovatieve) financiering in de zorg. Dit doet ze onder andere voor ziekenhuizen, huisartsenposten, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en overheidsorganen.