Senior consultant
Senior consultant
“Bijdragen aan oplossingen voor problemen in de zorg door te luisteren en mee te denken, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Gedegen analyses, creatieve oplossingsrichtingen en nauwe samenwerking met de klant vind ik daarbij de belangrijkste pijlers.”

Emma zet zich vol passie in voor maatschappelijk relevante thema's zoals de gezondheidszorg. Door haar analytische blik te combineren met haar ervaring in consultancy achterhaalt zij de kern van een vraagstuk en is zij in staat grote datasets te vertalen naar relevante inzichten.

In 2016 behaalde Emma haar master in Econometrics & Management Science, met een specialisatie in Operations Research and Quantitative Logistics. Toen ze na haar studie aan de slag ging bij PwC, kwam ze in aanraking met de toepassing van econometrie binnen de gezondheidszorg. Omdat ze tijdens haar studie meerdere jaren bij een verzorgingshuis werkte, sprak het Emma erg aan dat ze hier haar universitaire kennis kon toepassen om een bijdrage te leveren in deze sector. Dit heeft haar enthousiast gemaakt om verder te specialiseren in de gezondheidszorg.

Emma heeft zowel in binnen- als buitenland ruime ervaring opgedaan bij projecten gefocust op beleid en financiering binnen de gezondheidszorg, waaronder:

  • Diverse onderzoeken naar de werking en vormgeving van het risicovereveningsmodel, en de implicaties van COVID-19 op het risicovereveningsmodel.
  • Een onderzoek naar de verwachte effecten, kansen en risico's van een overheveling van drie geneesmiddelengroepen van de aanspraak farmaceutische zorg naar de aanspraak geneeskundige zorg.
  • De introductie van een medicatie-voorspelmodel voor MS in de Nederlandse behandelpraktijk.
  • Een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van een nieuw geneesmiddel, in opdracht van een farmaceut, in Zwitserland.
  • Het vaststellen van de financiële situatie en financiële toekomstprojectie van een buitenlandse zorgverzekeraar.

Per augustus 2021 is Emma gestart bij SiRM, waar zij met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve analyses, en door in gesprek te gaan met de klant werkt aan gedragen oplossingen.