Projecten

SiRM doet projecten in alle sectoren van de zorg en soms in andere gereguleerde markten. Strategisch advies is onze ‘core business’. Daarnaast doen we onderzoek en evaluaties en bieden we gezamenlijke strategieontwikkeling. Lees hieronder over de aanpak van onze projecten en wat de resultaten waren.

87 projecten gevonden
Wis filters
Herijking portfolio Dijklander Ziekenhuis
Project 14 september 2023
Optimalisatie dataregistratie ambulancezorg
Project 2 juni 2023
Waarneemvergoeding eerstelijnsverloskunde
Project 28 april 2023
Toekomst opleiding podotherapie
Project 14 april 2023
Marktverkenning zorgverzekeraar
Project 7 april 2023
Oplossingen voor capaciteitsproblemen huisartsenposten
Project 24 maart 2023
Vergelijkende analyse van medicatieverificatie bij ontslag bij ziekenhuizen
Project 17 maart 2023
Intensivering samenwerking in de geboortezorg in Zwolle e.o.
Project 13 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Project 30 januari 2023
Ondersteuning bij totstandkoming Integraal Zorgakkoord (IZA)
Project 27 januari 2023
Knelpuntenanalyse ambulance- en huisartsenspoedzorg
Project 11 november 2022
Toets kwaliteit dashboard zorgfraude
Project 30 september 2022
Onderzoek naar vraag naar transgenderzorg in Nederland
Project 28 juli 2022
Marktanalyse voor Ziekenhuis Gelderse Vallei
Project 15 juli 2022
Ondersteuning bij opstellen MIND Kennisagenda
Project 14 december 2022
Begeleiding strategische visie Diakonessenhuis
Project 28 juni 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Project 22 juni 2022
Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals
Project 8 november 2022