Projecten

54 projecten gevonden
Wis filters
Strategisch advies
Onderzoek wachtlijsten ouderenzorg voor CZ zorgkantoor
Project 11 januari 2024
Herijking portfolio Dijklander Ziekenhuis
Project 14 september 2023
Ondersteuning bij opstellen zorginkoopbeleid Menzis langdurige zorg
Project 4 september 2023
Validatie toekomstige capaciteitsbehoefte Bravis ziekenhuis
Project 31 juli 2023
Waarneemvergoeding eerstelijnsverloskunde
Project 28 april 2023
Optimalisatie dataregistratie ambulancezorg
Project 2 juni 2023
Toekomst opleiding podotherapie
Project 14 april 2023
Marktverkenning zorgverzekeraar voor Politie
Project 7 april 2023
Oplossingen voor capaciteitsproblemen huisartsenposten
Project 24 maart 2023
Vergelijkende analyse van medicatieverificatie bij ontslag bij ziekenhuizen
Project 17 maart 2023
Marktanalyse voor Ziekenhuis Gelderse Vallei
Project 15 juli 2022
Begeleiding strategische visie Diakonessenhuis
Project 28 juni 2022
Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals
Project 8 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen initiatieven
Project 13 juli 2022
Herijking strategie Tjongerschans ziekenhuis
Project 25 februari 2022
Monitor en advies casuïstiektafels hoogcomplexe ggz
Project 15 april 2022
Herijking portfolio Laurentius ziekenhuis
Project 22 oktober 2021
Ontwikkeling visie regionale uitdagingen voor Ziekenhuisgroep Twente
Project 21 oktober 2021