Projecten

21 projecten gevonden
Wis filters
Acute zorg
Ontwikkeling dashboard voor sectorkompas ambulancezorg
Project 21 augustus 2023
Verbeterde samenwerking rond crisisbeoordelingen in Limburg-Noord
Project 3 april 2023
Optimalisatie dataregistratie ambulancezorg
Project 2 juni 2023
Knelpuntenanalyse ambulance- en huisartsenspoedzorg
Project 11 november 2022
Inrichting van het spoedplein in Tilburg
Project 30 november 2021
Positionering acute zorg Diakonessenhuis
Project 18 augustus 2021
Impactanalyse van een nieuwe urgentie-indeling in de ambulancezorg
Project 19 maart 2021
Implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg
Project 15 januari 2021
Evaluatie van de contractering van acute psychiatrie
Project 27 november 2020
Haalbaarheidsstudie Reanimatie Register Nederland
Project 11 mei 2021
Opschaling van noodzakelijke reguliere zorg na covid-19
Project 22 mei 2020
Initiatieven die spoedzorggebruik onder ouderen dempen
Project 19 maart 2020
Programma voor toekomstbestendige spoedzorg in de Bossche regio
Project 13 maart 2020
Ontwerp van een nieuwe organisatie voor de acute ggz
Project 19 februari 2020
Inrichting van gezamenlijke triage van spoedzorgvragen
Project 4 oktober 2019
Oorzaken van hogere responstijden van ambulances
Project 2 februari 2019
Ontwikkeling in vraag en aanbod van spoedzorg in Brabant
Project 23 december 2018
Oorzaken van toename van spoedinzetten in de ambulancezorg
Project 2 november 2018