Projecten

98 projecten gevonden
Wis filters
Intensivering samenwerking in de geboortezorg in regio Zwolle
Project 13 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Project 30 januari 2023
Ondersteuning bij totstandkoming Integraal Zorgakkoord (IZA)
Project 27 januari 2023
Knelpuntenanalyse ambulance- en huisartsenspoedzorg
Project 11 november 2022
Toets kwaliteit dashboard zorgfraude
Project 30 september 2022
Onderzoek naar vraag naar transgenderzorg in Nederland
Project 28 juli 2022
Marktanalyse voor Ziekenhuis Gelderse Vallei
Project 15 juli 2022
Ondersteuning bij opstellen MIND Kennisagenda
Project 14 december 2022
Begeleiding strategische visie Diakonessenhuis
Project 28 juni 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Project 22 juni 2022
Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals
Project 8 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen initiatieven
Project 13 juli 2022
Herijking strategie Tjongerschans ziekenhuis
Project 25 februari 2022
Monitor en advies casuïstiektafels hoogcomplexe ggz
Project 15 april 2022
Onderzoek beleidsopties versterken arbeidsmarkt ouderenzorg
Project 8 maart 2022
Inschatting omvang medisch specialistische zorg op Aruba
Project 21 januari 2022
De waarde van kinderoncologische zorg
Project 6 januari 2022
Inrichting van het spoedplein in Tilburg
Project 30 november 2021