Projecten

92 projecten gevonden
Wis filters
Marktanalyse voor Ziekenhuis Gelderse Vallei
Project 15 juli 2022
Ondersteuning bij opstellen MIND Kennisagenda
Project 14 december 2022
Begeleiding strategische visie Diakonessenhuis
Project 28 juni 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Project 22 juni 2022
Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals
Project 8 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen initiatieven
Project 13 juli 2022
Herijking strategie Tjongerschans ziekenhuis
Project 25 februari 2022
Monitor en advies casuïstiektafels hoogcomplexe ggz
Project 15 april 2022
Onderzoek beleidsopties versterken arbeidsmarkt ouderenzorg
Project 8 maart 2022
Inschatting omvang medisch specialistische zorg op Aruba
Project 21 januari 2022
De waarde van kinderoncologische zorg
Project 6 januari 2022
Inrichting van het spoedplein in Tilburg
Project 30 november 2021
Herijking portfolio Laurentius ziekenhuis
Project 22 oktober 2021
Evaluatie van het instrument Hoofdlijnenakkoorden (HLA's) in de zorg
Project 16 december 2021
Waarde van onderzoek in het St. Antonius ziekenhuis
Project 25 oktober 2021
Ontwikkeling visie regionale uitdagingen voor Ziekenhuisgroep Twente
Project 21 oktober 2021
Een andere opzet van psychologische vervolgopleidingen
Project 18 oktober 2021
Contractering in de jeugdhulp
Project 31 augustus 2021