Kwaliteitsindicatoren
Menu

Jan-Peter Heida

Partner Healthcare & Energy
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Langdurige zorg en Eerstelijns zorg

“SiRM werkt voor alle partijen in de markt. Dat kan alleen als je analyses onafhankelijk zijn.”

Sinds 2001 werkt Jan-Peter op ‘gereguleerde’ markten zoals elektriciteit, gas, water, volkshuisvesting en de zorg. Eerst enkele jaren bij de overheid (voorlopers van ACM en NZa) en sinds 2005 als consultant. Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM. Het ‘ambacht’ strategieconsulting leerde hij bij McKinsey waar hij na zijn promotie in natuurkunde werkte.

Jan-Peter heeft, na zijn promotie in de natuurkunde, het ‘ambacht’ strategieconsulting geleerd bij McKinsey in Amsterdam. Hij werkte daar onder andere mee aan projecten in de high tech, aerospace en de bankensector. In 2001 maakte Jan-Peter de overstap naar de overheid. Bij de (voorloper van de) Autoriteit Consument en Markt (ACM) werkte hij aan regulering, waaronder tariefstelling van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gasnet en de regionale netten. Daarna werkte Jan-Peter bij de Nederlandse Zorgautoriteit mee aan regulering en toezicht in de zorg waar destijds de marktwerking werd geïntroduceerd.

Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM – Strategies in Regulated Markets. Met SiRM wil Jan-Peter een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van de complexe markten waarop de overheid altijd een rol zal blijven spelen. Met een pragmatische insteek, gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de spelers in de markt, en kennis van de economie van regulering, hoopt Jan-Peter een concrete bijdrage te leveren aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van hun dienstverlening.

Voorbeelden van projectervaring

  • Tariefregulering warmtenetten. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Ze kennen veel karakteristieken van een monopolie. SiRM deed in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek naar verschillende manieren van tariefregulering om de (klein)verbruiker te beschermen.
  • Productmarktafbakening ziekenhuiszorg. Voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deden SiRM en TG onderzoek naar de definitie van ziekenhuismarkten. Die definitie speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van een fusievoornemen en marktmachtposities.
  • Strategische agenda langdurige zorg instelling. SiRM ondersteunde de RvB van een grote aanbieder van langdurige zorg (thuiszorg, herstelzorg en zorg met wonen). We ondersteunden de directies bij hun belangrijkste strategische vragen. Samen met RvB en RvT stelden we een gestructureerde aanpak vast voor de RvT vergaderingen.
  • Meerjarencontract ziekenhuis en zorgverzekeraar. Voor een groot ziekenhuis en zorgverzekeraar geeft SiRM analytische ondersteuning om tot een meerjarencontract te komen. Samen met een werkgroep van beide partijen, analyseren we de verhouding basis- en complexe zorg, en de ontwikkelingen daarin. Doel is te komen tot een contract van vijf jaren. In dit project werkt SiRM samen met CommonEye.


Publicaties van

Publicatie 23 november 2020
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen 2020"
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 oktober 2020
Waar moeten opa en oma wonen? - Gemeentelijke woonvisies en handelingsperspectieven onderzocht
Door Roderik Ponds, Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Contractering
Langdurige zorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 9 oktober 2020
Verkenning kwaliteitsstandaard voor zorg bij differences in sex development (DSD)
Door Michelle Rijnen, Fons Strijbosch, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 28 juli 2020
Concentratie van complexe ingrepen kan meer dan 200 sterftegevallen vermijden
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas, Thijs Stoop
Kwaliteit
Contractering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 8 april 2020
Noodzakelijke reguliere zorg in het Corona tijdperk - in vijf dagen opschalen
Door Thijs Stoop, Jan-Peter Heida, Reinout Miedema
Kwaliteit
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 4 februari 2020
Review voorstel tariefregulering warmtebedrijven
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Regulering
Energie en gas
Publicatie 13 november 2019
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen" 2019
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 5 november 2019
Duiding helpt, maar is geen panacee - Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Farmaceutische zorg
Publicatie 27 oktober 2019
Scenario's ouderenzorg in beeld - Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 en 2040
Door Jolien de Haas, Thijs Stoop, Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Contractering
Langdurige zorg
Publicatie 19 september 2019
Maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid
Door Drian van der Woude, Thijs Stoop, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Publicatie 29 juli 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 29 juli 2019
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Regulering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 3 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Regulering
Niet sector specifiek
Publicatie 1 juli 2019
Warmtenet kun je niet als 'open' net beschouwen, zoals gemeenten doen
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Regulering
Energie en gas
Publicatie 9 mei 2019
Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor vier aandoeningen
Door Michelle Rijnen, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 9 april 2019
Actie-agenda ouderenzorg
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Langdurige zorg
Publicatie 8 februari 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Financiering en bekostiging
Regulering
Energie en gas
Publicatie 14 november 2018
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen 2018"
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Door Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 21 juni 2018
Evaluatie betaaltitels O&I
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Publicatie 10 mei 2018
Beter Thuis
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 19 april 2018
Klinieken vergeleken
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 6 april 2018
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Contractering
Regulering
Eerstelijns zorg
Farmaceutische zorg
Publicatie 15 maart 2018
Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Regulering
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 23 januari 2018
Concentreer zorg, niet zorgaanbieders
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 14 december 2017
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Door Jan-Peter Heida, Xander Koolman
Contractering
Mededinging
Regulering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 10 december 2017
Nederlandse ziekenhuizen toch niet te groot?
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 1 december 2017
Methode Elsevier Weekblad's 'De beste ziekenhuizen 2017'
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 23 november 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Door Jan-Peter Heida
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 16 november 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 9 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Mededinging
Regulering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 11 april 2017
Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden
Door Jan-Peter Heida, Xander Koolman
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 22 februari 2017
Kwaliteitsindicatoren klinieken Elsevier
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer, Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 10 november 2015
Contouren bekostiging wijkverpleging
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Langdurige zorg
Publicatie 30 oktober 2015
Informatiekaarten over mededinging in het sociale domein
Door Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 15 april 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Door Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Geboortezorg
Publicatie 1 augustus 2014
Brancherapporten Nederlandse ziekenhuizen
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 12 maart 2014
Buitenpolikliniek leidt tot extra patiënten
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 5 augustus 2013
De brede betekenis van acute zorg
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Acute zorg
Geboortezorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 3 juli 2013
Boete-inkomsten ACM
Door Jan-Peter Heida
Mededinging
Niet sector specifiek
Publicatie 13 maart 2013
Gasunie winsten 'obees'
Door Jan-Peter Heida
Regulering
Energie en gas
Publicatie 11 maart 2013
Regulering drinkwater
Door Jan-Peter Heida
Regulering
Niet sector specifiek
Publicatie 10 december 2012
Nabije Zorg
Door Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 1 januari 2012
Nederlandse curatieve zorg niet duur
Door Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 24 november 2010
Spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties
Door Jan-Peter Heida
Contractering
Acute zorg
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600